Winterbespuiting

VBC-UltraDe eitjes van luizen, mijten en overwinterende insecten kun je bestrijden door te spuiten met VBC-Ultra(zeepoplossing) bij zonnig weer. Dit middel kan gebruikt worden totdat de knoppen uitlopen, daarna is er kans op beschadiging van de knoppen.

Als nevenwerking zorgtĀ bespuiting met VBC-ultra voor een goede afname van korstmossen, want te veel korstmossen brengt schade aan de plant.

!Aandachtspunt: Niet toepassen op gele en blauwe coniferen en kuipplanten(orangerieplanten) in verband met verbranding.

VBC-Ultra is verkrijgbaar bij Thomassen Plant Protection.