Emelten en Engerlingen

Emelten en Engerlingen

Emelten en Engerlingen zijn een veel voorkomende plaag in gazons, sportvelden en emeltengolfbanen. Emelten zijn de larven van de langpootmug, engerlingen zijn de larven van de meikever, rozenkever en de junikever. Emelten leven ondergronds en komen ’s nachts naar boven om voedsel te halen, dat ze mee naar beneden nemen. Op deze manier ontstaat ook de schade aan het gras.

Engerlingen vreten aan de wortels van het gras, maar kunnen ook andere gewassen op deze manier beschadigen.

Vogels op zoek naar voedsel zoeken in het gras naar deze larven, hetgeen grote zichtbare schade kan opleveren.

Herkennen

Een Emelt is een grijze larve zonder pootjes, die 4 tot 5 centimeter lang kan worden. (zie afbeelding boven)Engerling

Engerlingen zijn herkenbaar aan het dikke kommavormige lijfje met zakachtig achterlijfje. Ze hebben een duidelijk herkenbaar kopje. Zowel de Emelt als de Engerling zijn met het blote oog waarneembaar. (zie afbeelding rechts)

Bestrijden

Emelten en Engerlingen zijn beiden goed te bestrijden. Het insectenparasitair aaltje Heterorhabditis Bacteriophora kan door middel van een aangietbehandeling ingezet worden tegen Engerlingen. Deze aaltjes gaan in de bodem op zoek naar aaltjes en voeden zich met de inhoud hiervan. De aaltjes planten zich voort en gaan op zoek naar nieuw voedsel. De larven sterven binnen enkele dagen en verkleuren rood-bruin. De productnaam van deze aaltjes is B-Green.

Emelten kunnen bestreden worden met het insectenparasitaire aaltje Steinernema Carpocapsae. Ook dit gebeurt door middel van een aangietbehandeling. De aaltjes dringen de Emelten binnen en voeden zich met de inhoud hiervan. De Emelten sterven binnen enkele dagen. De aaltjes vermeerderen zich met behulp van bacteriën die vrijkomen na het binnendringen van de Emelten. De productnaam van deze aaltjes is Carpocapsae-system.

Voor hoveniers en groenvoorzieners die in het bezit zijn van een spuitlicentie is er  Merit Turf. Ook dit product bevat de werkzame stof Imidacloprid. Het betreft hier een strooigranulaat die dus met een granulaatstrooier over het te behandelen oppervlak verdeeld wordt. Merit Turf is toegelaten voor bestrijding van Emelten en Engerlingen op sportvelden, golfbanen in de graszodenteelt.

Voor meer informatie en al Uw vragen kunt U natuurlijk contact met ons opnemen!

Kijk ook eens op www.koppert.nl; www.bayergarden.nl en www.bayercropscience.nl