De Taxuskever (Otiorhynchus sulcatus)

Een andere naam voor de Taxuskever is ‘Gegroefde Lapsnuitkever’, vanwege de TaxuskeverBovenkenmerkende groeven over de lengte van het schildje. De kever is donkergrijs van kleur en als je heel goed kijkt, zie je kleine witte spikkels op het schild. De volwassen kever kan groter worden dan 10mm. De grootte van de larven varieert van 5,5 tot 12mm. De larven zijn roomkleurig, liggen in een ‘C-vorm’, hebben een bruine kop en zijn pootloos.
Het is de larve die de grootste schade kan aanrichten, door aan de (haar)wortels van het gewas te vreten. Hierbij is er dus geen vraatschade aan Uw gewas waar te nemen, maar eerder een verkleuring die bovenaf begint. Volwassen kevers vreten met hun knipkaken aan het bladgroen hetgeen een herkenbaar beeld van vraatschade geeft. Overigens is dit makkelijk te verwarren met schade door rupsen, maar de kevers vreten veelal lager in het gewas, en alleen aan de randen van het blad.

Waarnemen

TaxuskeverLarveTaxuskeverLarve2De larve kunt U ontdekken door de grond om het gewas om te woelen tot onder de wortel.De larven zijn groot genoeg om met het blote oog waar te nemen. Zie afbeeldingen.
De volwassen kever laat zich overdag niet zien. Bij het vallen van de avond kunt U proberen aan de struik te rammelen, de kevers laten zich dan gemakkelijk zelf vallen. De volwassen kever komt vooral voor in mei. Dan worden er ook eieren gelegd.

Bestrijden

De larve kan het beste bestreden worden met insectenparasitaire aaltjes (Heterorhabditis bacteriophora). De bestrijding bij voorkeur uitvoeren vanaf eind maart tot en met midden juni en vanaf augustus tot en met begin oktober. De toepassing van aaltjes gebeurt met een gieter, spuiten kan mits de opening van de spuitdop niet te klein is. Let er op dat de grond bij aanvang al goed vochtig is.
Het popstadium is niet te bestrijden. De volwassen kever kan bestreden worden door te spuiten met Calypso.

Let op! De taxuskever kan in meerdere gewassen voorkomen, dus niet alleen in de taxus!!!!

Neem voor meer informatie en al uw vragen gerust contact met ons op, en kijk ook eens opwww.biobest.be.