Aardrupsen

Aardrupsen zijn de rupsen van nachtvlinders (uilenvlinders). De aardrupsen leven de eerste twee larvale stadia op het blad. Vanaf het derde stadium leeft de aardrups onder de grond. Ze vreten aan delen van de plant die dicht bij de grond makkelijk bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld de wortelhals, bladeren en de stengel. Soms worden afgeknaagde delen in de grond getrokken.

Afhankelijk van het soort uilenvlinder worden de eieren apart of in grote aantallen bij elkaar op de lagere delen van de plant of oppervlakkig in de grond gelegd. Na zeven tot twaalf dagen komen kleine rupsen uit. In totaal kunnen vijf à zes stadia worden doorlopen. Het laatste stadium duurt even lang als alle andere stadia samen. Het is kenmerkend dat de rups in een cirkel ligt. Diep in de grond verpopt de aardrups zich in een aarden cocon.