Engerlingen

Engerlingen zijn de larven van Bladsprietkevers (meikever, junikever, rozekever).  Deze engerlingen vreten aan de wortels van bomen,  planten en gras. De planten gaan kwijnen of sterven af.

Secundaire schade ontstaat door andere dieren en vogels die zich voeden met Engerlingen. Kraaien, eksters, mollen en egels  kunnen de grasmat erg beschadigen. Dit is vooral een groot probleem bij golfbanen en sportvelden.

Afhankelijk van het soort kever, komen de kevers vanaf april tot juni voor. Ze gaan vanaf het voorzomerseizoen tot september eitjes leggen op ca. 10-15 cm diepte. Deze eitjes komen na ca. 4-6 weken uit. Afhankelijk van het soort, duren de larvale stadia tussen de één jaar tot drie à vijf jaar, waarna de larve verpopt tot een kever. Elke soort kever heeft zijn eigen levenscyclus.

Bestrijding

Bodeminsecten zijn te bestrijden met  'insectparasitaire' aaltjes. Welk type aaltje ingezet wordt, is afhankelijk van het soort insect en de bodemtemperatuur op het moment van inzetten. De aaltjes dringen de insecten binnen en scheiden een bacterie af. De bacterie maakt de insecten ziek, waardoor ze vervolgens zullen bezwijken.

Engerling