Algemene voorwaarden

Bij Thomassen Plant Protection onderscheiden wij twee typen algemene voorwaarden, een versie voor “Consumentenkoop” en een versie voor “niet-Consumentenkoop”. Onder “Consumentenkoop” wordt verstaan: de koop met betrekking tot een roerende zaak (elektriciteit daaronder inbegrepen), die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Kies hieronder welke voor u van toepassing is.